Archive for the ‘Nyheter’ Category

Förbudet på Skype på väg att lyftas?

16 maj, 2010

Den amerikanska kongressen har sedan 2006 förbjudit Skype och andra liknande tjänster på grund av säkerheten. Nu har det kommit in ett förslag från republikanerna att lyfta förbudet och låta deltagarna i kongressen. En av orsakerna är att värna om skattebetalarnas pengar genom att utnyttja Skype. Man kan ju bara hoppas på att de börjar använda sig av Asterisk också för att skära onödiga kostnader.

Läs mer här

Annonser