Posts Tagged ‘tillit’

Våga lita på din ip-telefoni!

18 januari, 2011

Tack vare Telia eller tidigare Televerket har vi i Sverige vant oss vid att den fasta telefonin är som en välgjord Schweizisk rova som bara går och går. Detta har gjort att vi tar telefonin för givet samtidigt som vi ställer höga förväntningar och krav på oss leverantörer av ip-telefoni.

När jag är ute för att träffa nya kunder så säger alla att telefonin är något som absolut måste fungera hela tiden. Stabilitet är prioritet ett, sedan kommer alla häftiga funktioner. Att samtal bryts eller att ljudet är dåligt är inget som kunder går med på att ha när det gäller fast telefoni. Möjligt att kunderna har lite mer överseende när det kommer till mobiltelefoni, men toleransnivån är även där mycket låg.

Hur gör du som blivande kund för att ta reda på så mycket som möjligt om din blivande leverantör av ip-telefoni? Det första du bör göra är att ta referenser, det spelar ingen roll om du är ett litet bolag på 2-3 anställda så är telefonin lika viktig för dig som för ett större företag. Be alltid om referenser och kontrollera åtminstone med två så du får en bild av leverantören.

Be att få testa lösningen innan du går live. De flesta leverantörerna kan idag erbjuda att sätta upp den nya lösningen parallellt med den befintliga. Vid inkommande samtal kopplas dessa vidare till från den gamla telefonen till den nya via ett temporärt nummer hos den nya leverantören. Vid utgående samtal används den nya telefonen som skall visa det befintliga numret som den gamla telefonen hade. Du som kund provar det nya systemet parallellt som du har det gamla kvar. Skulle det vara så att något inte fungerar bryter du vidarekopplingen från din gamla telefon till den nya och du använder det gamla systemet igen tills problemet är åtgärdat. Används denna metod vid leverans kommer bytet mer naturligt och användarna på företag får en mjuk övergång.

Jag har pratat med företag som efter installation av ny telefonväxel har samtalen till företaget minskat. Detta är en mardröm för leverantören och som hos kund skapar oron och att tilliten för systemet försvinner.

Vidare är det viktigt att det är mer än driftsäkerheten som skall vara på topp. Du som företagare vill absolut inte att ditt konto skall bli kapat så att någon utomstående använder dina anknytningar och ringer betalsamtal m.m. Läs mer om det här.

Känner du inte tillit för din nuvarande lösning så byt den! Desto längre du sitter kvar i den lösningen desto mer potentiella affärer riskerar du att missa och de befintliga kunderna riskerar att tappa förtroende för ditt företag.

Annonser